top of page

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙCT ENTREPRENEUR

Αυτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ICT ENTREPRENEUR.

 

Εδώ μπορείτε να βρείτε σύντομη περιγραφή του προγράμματος, της δομής και της μεθοδολογίας του, σύντομη αναφορά στα άτομα που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του περιεχομένου του προγράμματος, καθώς και την κύρια ομάδα-στόχο για την οποία αναπτύχθηκε αυτό το πρόγραμμα. Μπορείτε επίσης να μάθετε με ποιους τρόπους η ομάδα μας μπορεί να προσφέρει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον οργανισμό ή στο πανεπιστήμιο σας

OUR ICT ENTREPRENEUR TRAINING PROGRAMME

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ICT ENTREPRENEUR είναι ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της εποχής και των συμμετεχόντων αξιοποιώντας πρόσφατες έρευνες και δεδομένα, ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα πρακτικό και διασκεδαστικό.

 

Μετά την παράδοση σημαντικών ορισμών και νέων εννοιών, οι συμμετέχοντες καλούνται να εργαστούν είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο για να εφαρμόσουν αυτό που έχουν μάθει αξιοποιώντας πραγματικά παραδείγματα από ποικίλες βιομηχανίες ανά τον κόσμο. Οι ενότητες είναι δομημένες με τρόπο ώστε να αξιοποιούνται οι γνώσεις που έχουν αναπτυχθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, θέτοντας ταυτοχρόνως τις βάσεις για το επόμενο θέμα.

 

Το πρόγραμμα ακολουθεί τη μεθοδολογία lean start-up, διδάσκοντας τους συμμετέχοντες γιατί αυτή η προσέγγιση είναι απαραίτητη στον σημερινό κόσμο των νεοφυών επιχειρήσεων, πώς μπορούν να λαμβάνουν συνεχόμενη ανατροφοδότηση από πιθανούς πελάτες τους και γιατί αυτό είναι σημαντικό, και πώς μπορούν να μεταβάλουν και να εξελίζουν την ιδέα τους ή το επιχειρηματικό τους μοντέλο ακολουθώντας την ανατροφοδότηση που έλαβαν σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης των ιδεών τους.

 

Όλες οι ενότητες συνοδεύονται από σημαντικό αριθμό ασκήσεων, παιχνίδια υπόδυσης ρόλων, υπαίθριες δραστηριότητες, πραγματικά παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων, παρουσιάσεις από εμπειρογνώμονες του κλάδου, συναφή βίντεο και επιπλέον βιβλιογραφικό υλικό.

 

Το πρόγραμμα αρχίζει με μία αυτοαξιολόγηση του συμμετέχοντα ώστε να μπορέσει να εντοπίσει ο ίδιος ο συμμετέχοντας τα ισχυρά και αδύναμα σημεία του σε σχέση με την απαραίτητη επιχειρηματική νοοτροπία που θα πρέπει να αναπτύξει.

 

Αυτό βοηθά το άτομο να δώσει έμφαση στις δεξιότητες και στα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω.

 

Μετά την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων, η εκπαίδευση μεταφέρεται από το ατομικό επίπεδο στο ομαδικό, σημαντικό στοιχείο επιτυχίας για μία νεοφυή επιχείρηση.

 

Τέλος, η εκπαίδευση επικεντρώνεται σε ιδιαίτερα σημαντικά θέματα όπως η ανάπτυξη μιας απλής ιδέας σε επιχειρηματική, ο χειρισμός της πνευματικής ιδιοκτησίας, η εξασφάλιση χρηματοδότησης, η εξεύρεση επενδυτών για να υποστηρίξουν την επιχερηματική ιδέα της νεοφυούς επιχείρησης και φυσικά η εκμάθηση της χρήσης σημαντικών εργαλείων όπως Business Model Canvas και το Lean Business Plan.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή και τη μεθοδολογία του προγράμματος παρέχονται στην Εισαγωγική Ενότητα.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ICT ENTREPRENEUR είναι ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, το οποίο μπορεί να προσφερθεί σε φοιτητές πανεπιστημίων και πτυχιούχους Τεχνολογίας και Επικοινωνίας σε οποιαδήποτε χώρα. Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό; Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες επιλογές:

 

Επιλογή Α Πρόσβαση στο Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών: Μπορείτε να λάβετε το διαθέσιμο υλικό από αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης και να παραδώσετε το πρόγραμμα στους μαθητές σας μόνοι σας. Μπορούμε να σας προσφέρουμε τον Εγχειρίδιο των Εκπαιδευτών με μια μικρή χρέωση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο info@ictentrepreneur.com.

 

Επιλογή Β Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση από την ομάδα μας: Μπορούμε να προσφέρουμε το πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον οργανισμό σας, αξιοποιώντας τους δικούς μας εξειδικευμένους εκπαιδευτές. Αυτοί οι εκπαιδευτές είναι τα άτομα που έχουν αναπτύξει το πρόγραμμα ΙCT ENTREPRENEUR και το εφάρμοσαν ήδη σε σε 5 ευρωπαικές χώρες (Κύπρο, Γερμανία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο). Κατά τη διάρκεια της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό υλικό και το Εγχειρίδιο των Εκπαιδευτών παρέχονται στον οργανισμό σας. Επικοινωνήστε με τον συντονιστή του προγράμματος Dr. Celia Hadjichristodoulou (celia@grantxpert.eu) για περισσότερες πληροφορίες και για πιθανές ημερομηνίες παράδοσης εντός του 2018.

 

Επιλογή C Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών: Μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τους εκπαιδευτές σας σχετικά με τον τρόπο παράδοσης του πλήρους προγράμματος εκπαίδευσης. Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων κατάρτισης, είτε ενδοεπιχειρησιακά στις εγκαταστάσεις του οργανισμού σας ή στις δικές μας εγκαταστάσεις. Κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών σας, το εκπαιδευτικό υλικό και το Εγχειρίδιο των Εκπαιδευτών παρέχονται στον οργανισμό σας. Επικοινωνήστε με τον Συντονιστή Προγράμματος Dr. Celia Hadjichristodoulou (celia@grantxpert.eu) για το κόστος παράδοσης του προγράμματος και για πιθανές ημερομηνίες παράδοσης εντός του 2018.

ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ICT ENTREPRENEUR αναπτύχθηκε στοχεύοντας σε μία συγκεκριμένη ομάδα στόχου: νέους φοιτητές πανεπιστημίων και πρόσφατα πτυχιούχους από τον τομέα της Τεχνολογίας και της Επικοινωνίας. Γιατί επιλέξαμε να επικεντρωθούμε σε αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων;

 

Πιστεύουμε ότι οι σπουδαστές αυτοί έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, όπως εφαρμογές για κινητά, διαδικτυακά παιχνίδια, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, διαδικτυακές πύλες κ.ά.

 

Ωστόσο, τα άτομα αυτά πολλές φορές δεν έχουν αναπτύξει επιχειρηματική νοοτροπία, ούτε σημαντικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας.

 

Με το πρόγραμμά μας επιδιώκουμε να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα και να προσφέρουμε στους φοιτητές και στους αποφοίτους από τον τομέα Τεχνολογίας και Επικοινωνίας τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να να γίνουν επιτυχημένοι ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων, νιώθοντας σίγουροι και βέβαιοι για τον εαυτό τους κατά τα πρώτα επιχειρηματικά τους βήματα. Οι 10 ενότητες κατάρτισης μαζί με ατομικές και ομαδικές ασκήσεις και άλλες δωρεάν δραστηριότητες παρέχονται σε αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης.

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΑΣ

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ICT ENTREPRENEUR αναπτύχθηκε από οργανισμούς με εκτενή εμπειρία στον τομέα αυτό από 5 διαφορετικές χώρες (Κύπρος, Πορτογαλία, Ισπανία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο) και δοκιμάστηκε πιλοτικά σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες το 2016.

 

Οι εκπαιδευτές ήταν:

 

Κύπρος

Δρ. Σίλια Χατζηχριστοδούλου, GrantXpert Consulting / Δρ. Στέφανη Αψερού, GrantXpert Consulting Αντώνης Χατζηχριστοδούλου, GrantXpert Consulting / Δρ. Έλμος Κονής, European University Cyprus / Δρ. Σιμόνα Mihai-Yiannaki, European University Cyprus / Δρ. Δέσποινα Βαρνάβα-Μαρούχου, European University Cyprus

 

Πορτογαλία

Prof. Mário Raposo, University Beira Interior / Dr. Arminda do Paço, University Beira Interior / Dr. Marta Alves, University Beira Interior / Dr. João Ferreira, University Beira Interior / Dr Maria José Madeira, University Beira Interior / Ewa Kopczynska, University Beira Interior / Ana Martinho, University Beira Interior

 

Ισπανία

Iker Inchauspe, FUNDEUN Rafael Lafont, FUNDEUN

 

Γερμανία

Ines Weirich, SPS / Monika Schleissing, SPS / Prof. Dr. Martin Hobelsberger, SPS

 

Ηνωμένο Βασίλειο

Sean McClellan, University of Gloucestershire / David Dawson, University of Gloucestershire / Rod Horrocks, University of Gloucestershire / Geraldine McCullagh, University of Gloucestershire / Rayelle Pentland-Smith, University of Gloucestershire / Jocelyne Fleming, University of Gloucestershire

Please reload

ICT ENTREPRENEUR MODULES
Please reload

M2: Αξιοποίηση προσωπικών πόρων και ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων

Μ5: Διαχείριση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και τεχνολογίας

M8: Pitching και εξεύρεση επενδυτών

Please reload

M3: Μετάβαση από το «εγώ» στο «εμείς»

Μ6: Καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου (business model canvas)

Μ9: Πηγές χρηματοδότησης για τη νεοφυή σας επιχείρηση

Please reload

M1: Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας

M4: Από την παραγωγή στην εμπορευματοποίηση ιδεών

M7: Από τον καμβά επιχειρηματικού μοντέλου στο λιτό επιχειρηματικό σχέδιο

Please reload

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

bottom of page