top of page

ΕΤΑΙΡΟΙ

P1 - EL

P1: GrantXpert Consulting, Κύπρος

Η εταιρεία GrantXpert Consulting ιδρύθηκε το 2009 από τη Δρ Βασιλεία Χατζηχριστοδούλου έπειτα από χρηματοδότηση που έλαβε από το Σχέδιο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Η εταιρεία σήμερα απασχολεί σημαντικό αριθμό έμπειρων ερευνητών και συμβούλων, οι οποίοι συμμετέχουν σε διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα, δίνοντας  ιδιαίτερη έμφαση σε κοινωνικοοικονομικά θέματα. Εκτός από την εκτενή συμμετοχή της εταιρείας σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών έργων, η GrantXpert έχει καθοδηγήσει και βοηθήσει μεγάλο αριθμό Κυπριακών εταιρειών, συνδέσμων επιχειρήσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, δημόσιων οργανισμών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, δήμων/κοινοτήτων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, να λάβουν χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Από το 2009, έχει βοηθήσει πελάτες να λάβουν χρηματοδότηση πέραν των 6 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Οι υπηρεσίες της εταιρείας:

  • Ενημέρωση πελατών

  • Διοργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων

  • Ετοιμασία επιτυχημένων αιτήσεων για ευρωπαϊκά και εθνικά έργα

  • Υλοποίηση έργων και χρηματοοικονομική, διοικητική διαχείρισή τους

P2: FUNDACION EMPRESA UNIVERSIDAD DE ALICANTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FUNDEUN), Ισπανία

Το Enterprise and University Foundation of Alicante είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, που είναι αλληλένδετος με το Alicante University και το επιχειρηματικό περιβάλλον της επαρχίας. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η ανάπτυξη κοινών καναλιών διαλόγου και σχέσεων μεταξύ του Πανεπιστημίου και του επιχειρηματικού κόσμου και γι’ αυτό το λόγο το Ίδρυμα πραγματοποιεί διάφορες δραστηριότητες (π.χ. κατάρτιση, συμβουλές στην επιχειρηματικότητα, προώθηση και υποστήριξη για δημιουργία νέων επιχειρήσεων, ενθάρρυνση ποιοτικής απασχόλησης για φοιτητές/αποφοίτους, διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και υλοποίηση ερευνών και μελετών σε συναφή θέματα).

 

Οι δράσεις του Ιδρύματος έχουν ως στόχο την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην επαρχία και την ενίσχυση  της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας. Ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα του FUNDEUN είναι η δημιουργία νέων επιχειρήσεων γι’ αυτό και παρέχει υποστήριξη στους επιχειρηματίες προσφέροντας πληροφόρηση, εκπαίδευση, αξιολόγηση και χρηματοδότηση.

 

Το FUNDEUN είναι ένας οργανισμός με μεγάλη κοινωνική εκπροσώπηση, ο οποίος στηρίζει το Πανεπιστήμιο σχεδόν στους πιο σημαντικούς οικονομικούς τομείς στο Αλικάντε: το βιομηχανικό, το πολιτιστικό και τις δημόσιες υπηρεσίες. Έχει συμμετάσχει ως εταίρος σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως, Το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης (Erasmus), Equal, ο Αινείας, Interreg, κ.λπ.

P3: UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR (UBI), Πορτογαλία

Το Πανεπιστήμιο Beira Interior (UBI), είναι σήμερα ένα ίδρυμα ορόσημο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στην εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα, η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία είναι είδη έρευνας που αναπτύσσονται εντός της Μονάδας Έρευνας - NECE. ‘Έχει ως στόχο την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, και της καινοτομίας των πορτογαλικών επιχειρήσεων και επίσης επιδιώκει να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής και ανταγωνιστικής κοινωνίας. Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα αποτελεί βασικό «εργαλείο» των απαιτούμενων ικανοτήτων των ανθρώπινων πόρων σε νέες εταιρείες. Ο κύριος σκοπός αυτού του χώρου έρευνας είναι η αξιολόγηση των επιπτώσεων της εκπαίδευσης στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι εξειδικευμένοι αυτοί στόχοι αφορούν κυρίως στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα και σκοπεύουν:

 

  • να επιβεβαιώσουν εάν η ανάπτυξη των χαρακτηριστικών και των ικανοτήτων -που αποτελούν τη βάση της επιχειρηματικότητας- θα βοηθήσουν στην απόκτηση των ειδικότερων γνώσεων σχετικά με τη δραστηριότητα της επιχείρησης

  • να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίον η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα θα είναι σε θέση να συμβάλει στην προετοιμασία των παιδιών και έτσι οι νέοι να γίνουν άτομα με νοητική αυτονομία, σωματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά

  • να αναλύσει τον αντίκτυπο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων στην εκμάθηση της επιχειρηματικότητας

  • να αναλύσει τον αντίκτυπο του σχηματισμού της επιχειρηματικότητας σε πανεπιστημιακό επίπεδο για τη δημιουργία επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

  • να μελετήσει  την επίδραση της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα στην τάση για τη δημιουργία επιχειρήσεων τεχνολογικής βάσης.

P4: Institut für sozialwissenschaftliche Beratung GmbH (ISOB), Γερμανία

Το ISOB  είναι ένα ιδιωτικό ίδρυμα έρευνας και ανάπτυξης που ιδρύθηκε το 1990. Το 2003 ιδρύθηκε ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ISOB GmbH). Εξειδικεύεται στην εσωτερική αξιολόγηση και στη διασφάλιση της ποιότητας των αναπτυξιακών έργων στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης, ΕΚΕ και στις προσεγγίσεις Περιφερειακής Μάθησης. Το  ISOB είναι μέλος της Γερμανικής Εταιρείας Αξιολόγησης (DGEVAL) και λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα αξιολόγησης. Το ISOB ασχολείται με πολυάριθμα μακροπρόθεσμα έργα για τη γερμανική κυβέρνηση και το γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (BIBB), π.χ. καινοτόμους τρόπους συνεργασίας μεταξύ των ΜμΕ και των ιδρυμάτων κατάρτισης, την εφαρμογή της ένταξης της μάθησης και εργασίας στο επιχειρηματικό περιβάλλον, τη διαδικτυακή μάθηση, την προετοιμασία των νέων για ομαδική εργασία, την αυτο-οργανωμένη μάθηση στο χώρο εργασίας, την αυτο-αξιολόγηση ως μέσο επαγγελματικής αυτο-ανάπτυξης, τις ευέλικτες μεθόδους μάθησης σε ΜμΕ. Έχει διεξάγει 14 έργα στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης που υλοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν, παρείχε επιστημονικές συμβουλές και αξιολόγηση των προσεγγίσεων του περιφερειακού δικτύου, παρείχε συμβουλευτική καθοδήγηση σε επιχειρήσεις, και κατάρτιση στη διαχείριση στους τομείς της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRD) και OD. Το ISOB συμμετείχε στο γραφείο τεχνικής βοήθειας για την πρωτοβουλία ADAPT στις Βρυξέλλες. Εστιάζοντας στα προβλήματα των ΜμΕ, το ISOB GmbH έχει μακρά σχετική πείρα στον τομέα της Επιχειρηματικής δημιουργίας και της Επιχειρηματικότητας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Alexander Krauss είναι πιστοποιημένος προπονητής (coach) επιχειρήσεων και έχει μακρά εμπειρία στην καθοδήγηση Νέων Επιχειρηματικών Ηγετών και Διευθυντών.

P5: AS Cyprus College Ltd (European University Cyprus), Κύπρος

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) είναι το πρώτο ιδιωτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο. Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διακρίνεται για την ποιότητα και τις συνεχείς προσπάθειες να διατηρήσει ένα πνεύμα αριστείας. Οι σπουδαστές του επωφελούνται από το ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών προγραμμάτων σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις, τις εξαιρετικές σχολές και τις πολλές πανεπιστημιακές χορηγίες.

 

Το EUC έχει διακρίσεις στην καινοτομία και στον τομέα της έρευνας. Με έμφαση στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα στην Κύπρο. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο ερευνητικής δραστηριότητας το οποίο συμπεριλαμβάνει όλες τις σχολές του. Η ερευνητική δραστηριότητα επικεντρώνεται σε Ερευνητικά Κέντρα του EUC και στις Σχολές που περιλαμβάνουν τη Σχολή Τεχνών και Επιστημών Εκπαίδευσης, τη Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, καθώς και τη Σχολή Θετικών Επιστημών. Από το 1988, το Πανεπιστήμιο δημοσιεύει το διεπιστημονικό «Journal of Business Ethics and Society» το οποίο είναι μια έκδοση που παρέχει ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των επιχειρηματιών, στελεχών, επιστημόνων και ακαδημαϊκών που ασχολούνται με οικονομικά, επιχειρηματικά, κοινωνικά και τεχνολογικά θέματα και πρακτικές .

P6: University of Gloucestershire (UoG), Ηνωμένο Βασίλειο

Το Πανεπιστήμιο του Gloucestershire έχει μακρά ιστορία ως εκπαιδευτικός φορέας που χρονολογείται από τον 19ο αιώνα. Πρόκειται για μια πλούσια και ποικιλόμορφη κοινότητα με περισσότερους από 10.000 φοιτητές, που βασίζεται σε τέσσερις πανεπιστημιουπόλεις. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μια σειρά από προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς και μια σειρά από επαγγελματικά μαθήματα: μαθήματα σε οικονομικά ζητήματα των επιχειρήσεων, μαθήματα απεικόνισης και θεατρικών τεχνών, μαθήματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και μαθήματα μικρής διάρκειας. Αποτελείται από τέσσερεις σχολές: Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εφαρμοσμένες Επιστήμες, Mέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Τέχνη και Τεχνολογία, και το Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση και τις  Επαγγελματικές Υπηρεσίες.

 

Βασικός στόχος του Πανεπιστημίου είναι να ενθαρρύνει και να καλλιεργήσει την επιχειρηματική κουλτούρα μέσα στην κοινότητά του. Το πρόγραμμα «Venture» είναι μία ετήσια εκδήλωση, που αποτελείται από  σεμινάρια και διαδραστικά εργαστήρια, που σχεδιάστηκε με σκοπό να βοηθήσει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής σκέψης και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων μεταξύ των φοιτητών του Πανεπιστημίου, του προσωπικού και των αποφοίτων. Αυτό καταλήγει σε ένα διαγωνισμό επιχειρηματικού σχεδιασμού στον οποίον χρηματικά έπαθλα απονέμονται στις πιο καινοτόμες νέες επιχειρηματικές ιδέες. Η υποστήριξη των τοπικών εμπειρογνωμόνων, των συμβούλων  και των επιχειρηματικών επαγγελματιών βοηθά στην μετατροπή των ιδεών σε πραγματικά βιώσιμη νεοσύστατη επιχείρηση.

 

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει επίσης ένα Ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της κομητείας Gloucestershire, το οποίο παρέχει ολοκληρωμένη υπηρεσία επώασης των επιχειρήσεων για να βοηθήσει τις νέες επιχειρήσεις να βελτιώσουν την απόδοσή τους, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, να προσφέρουν επιλογές για τους αποφοίτους και υποστήριξη σε συνεργατικά έργα έρευνας και ανάπτυξης σε ολόκληρη τη χώρα. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει ειδική αναπτυξιακή και συμβουλευτική καθοδήγηση σε νεοσύστατες εταιρείες και σε επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης μέσω εκδηλώσεων, αλλά και χώρο επώασης μέσα σε ειδικό επιχειρηματικό χώρο (Enterptise Hub)

P7: Strategische Partnerschaft Sensorik e.V. (SPS), Γερμανία

Το State –wide cluster Sensorik προσφέρει, με περισσότερα από 60 μέλη και 200 συνεργάτες από τον χώρο της οικονομίας και της επιστήμης, ένα πρακτικό, αναπτυξιακό και φιλικό περιβάλλον, το οποίο καλλιεργεί την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για να δοθούν λύσεις. Το 2006, το Strategische Partnerschaft Sensorik eV (SPS) δημιούργησε το συνεργατικό σχηματισμό (clutser) Sensorik, το  οποίο έκτοτε έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διαχείριση καινοτόμων συνεργατικών σχηματισμών (cluster). Στα πλαίσια της καμπάνιας των «Συνεργατικών σχηματισμών της Βαυαρίας» ("Bavarian Clutser Campaign"), όπου πρόκειται για μία πρωτοβουλία της γερμανικής / βαυαρικής κυβέρνησης σχετικά με την υψηλής τεχνολογία, η SPS παρέχει μια ευέλικτη πλατφόρμα που έχει τη δυνατότητα να συνδέει και να εποπτεύει όσους ενδιαφέρονται για τους συνεργατικούς σχηματισμούς (cluster) του τομέα της τεχνολογίας των αισθητήρων. Ευρέως γνωστές εταιρείες μεγάλης κλίμακας, περιφερειακές οργανώσεις και πρωτοβουλίες, καθώς και εμπειρογνώμονες του πανεπιστημίου, είναι εταίροι.

 

Το προσωπικό αποτελείται από 15 άτομα και όλοι οι εργαζόμενοι είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου με διαφορετική εξειδίκευση, έτσι ώστε η ομάδα να κατέχει τεχνογνωσία σε ποικίλους τομείς. Σημαντικές δραστηριότητες της καμπάνιας των «Συνεργατικών σχηματισμών της Βαυαρίας» ("Bavarian clustrer campaign") σχετίζονται με τη σύνδεση των επιχειρήσεων, την προώθηση της καινοτομίας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων καθώς και με την εκπαίδευση και την ικανότητα των εργαζομένων. Οι ομάδες στόχου του SPS είναι εταιρείες, έμπειροι επαγγελματίες που αναζητούν εργασία, νεαροί επαγγελματίες και νέοι επαγγελματίες. Το SPS έχει ήδη υλοποιήσει πολλά  πρακτικά σεμινάρια, σειρές σεμιναρίων και εκπαιδευτικών μαθημάτων, που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι χρειάζονται υποστήριξη σχετικά με τα θέματα και την πολιτική των νεοσύστατων επιχειρήσεων. Τα διάφορα μαθήματα που υλοποιούνται σχετικά με την καθοδήγηση και ανάπτυξη του προσωπικού προωθούν τις προσωπικές, μεθοδικές και τεχνικές δεξιότητες καινοτομίας για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Το ευρύ φάσμα των δράσεων και ιδεών επιτρέπουν στο SPS να αντιδρά γρήγορα στις απαιτήσεις των νέων επιχειρηματιών. 

Please reload

P2 - EL
P3 - EL
P4 - EL
P5 - EL
P6 - EL
P7 - EL
bottom of page