top of page

Strategische Partnerschaft Sensorik e.V. (SPS), Γερμανία

Το State –wide cluster Sensorik προσφέρει, με περισσότερα από 60 μέλη και 200 συνεργάτες από τον χώρο της οικονομίας και της επιστήμης, ένα πρακτικό, αναπτυξιακό και φιλικό περιβάλλον, το οποίο καλλιεργεί την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για να δοθούν λύσεις. Το 2006, το Strategische Partnerschaft Sensorik eV (SPS) δημιούργησε το συνεργατικό σχηματισμό (clutser) Sensorik, το  οποίο έκτοτε έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διαχείριση καινοτόμων συνεργατικών σχηματισμών (cluster). Στα πλαίσια της καμπάνιας των «Συνεργατικών σχηματισμών της Βαυαρίας» ("Bavarian Clutser Campaign"), όπου πρόκειται για μία πρωτοβουλία της γερμανικής / βαυαρικής κυβέρνησης σχετικά με την υψηλής τεχνολογία, η SPS παρέχει μια ευέλικτη πλατφόρμα που έχει τη δυνατότητα να συνδέει και να εποπτεύει όσους ενδιαφέρονται για τους συνεργατικούς σχηματισμούς (cluster) του τομέα της τεχνολογίας των αισθητήρων. Ευρέως γνωστές εταιρείες μεγάλης κλίμακας, περιφερειακές οργανώσεις και πρωτοβουλίες, καθώς και εμπειρογνώμονες του πανεπιστημίου, είναι εταίροι.

Το προσωπικό αποτελείται από 15 άτομα και όλοι οι εργαζόμενοι είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου με διαφορετική εξειδίκευση, έτσι ώστε η ομάδα να κατέχει τεχνογνωσία σε ποικίλους τομείς. Σημαντικές δραστηριότητες της καμπάνιας των «Συνεργατικών σχηματισμών της Βαυαρίας» ("Bavarian clustrer campaign") σχετίζονται με τη σύνδεση των επιχειρήσεων, την προώθηση της καινοτομίας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων καθώς και με την εκπαίδευση και την ικανότητα των εργαζομένων. Οι ομάδες στόχου του SPS είναι εταιρείες, έμπειροι επαγγελματίες που αναζητούν εργασία, νεαροί επαγγελματίες και νέοι επαγγελματίες. Το SPS έχει ήδη υλοποιήσει πολλά  πρακτικά σεμινάρια, σειρές σεμιναρίων και εκπαιδευτικών μαθημάτων, που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι χρειάζονται υποστήριξη σχετικά με τα θέματα και την πολιτική των νεοσύστατων επιχειρήσεων. Τα διάφορα μαθήματα που υλοποιούνται σχετικά με την καθοδήγηση και ανάπτυξη του προσωπικού προωθούν τις προσωπικές, μεθοδικές και τεχνικές δεξιότητες καινοτομίας για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Το ευρύ φάσμα των δράσεων και ιδεών επιτρέπουν στο SPS να αντιδρά γρήγορα στις απαιτήσεις των νέων επιχειρηματιών. 

Stefanie Fuchs (Γενική Διευθύντρια του Ανθρώπινου Δυναμικού)

Είναι η Γενική Διευθύντρια του Ανθρώπινου Δυναμικού της Strategic Partnership Sensoric από το 2008. Οι κύριες δραστηριότητες της είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση καινοτόμων βιώσιμων προσεγγίσεων στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων (HRM), καθώς και ο έλεγχος βιώσιμων στρατηγικών για την περιφερειακή δημογραφική διαχείριση με υψηλής τεχνολογίας δίκτυο. Μία από τις βασικές αρμοδιότητές της είναι η δια-τομεακή δικτύωση σε σενάρια της διεπιστημονικής ανταλλαγής γνώσεων. Είναι επίσης υπεύθυνη για το συντονισμό και τη διαχείριση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ομοσπονδιακά υπουργεία. Παραδείγματος χάριν, είχε την ηγετική θέση στην ανάπτυξη της λεγόμενης δημογραφικής καθοδήγησης («demography consultancy»), μιας νέας υπηρεσίας συνεργατικών σχηματισμών (clutser). Επιπλέον, έχει αναπτύξει και εξετάσει καινοτόμες στρατηγικές για να βοηθήσει τους εργαζομένους που έχουν δεξιότητες να διακριθούν στο βιομηχανικό τομέα υψηλής τεχνολογίας. Η Stefanie είναι πτυχιούχος από τη Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, την οργάνωση και τη μακροοικονομία, και οι δύο τομείς αποτελούν το θεμέλιο της επαγγελματικής της  εμπειρίας και των ικανοτήτων της. Συνεργάζεται με διεπιστημονικές ομάδες έργου, συμμετέχοντας σε ερευνητικά δίκτυα με εταιρείες διαφορετικού μεγέθους και είδους, ενώ διαθέτει και δημοσιογραφική εμπειρία.

Anja Sloet

(Επιστημονικός Συνεργάτης): Μετά από τις σπουδές σε επιστήμες της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Ψυχολογίας και της Γεωγραφίας, η Anja Sloet απέκτησε εργασιακή εμπειρία στην οργάνωση των εθνικών και διεθνών επαγγελματικών συνεδρίων και εκθέσεων. Κατέχει ολοκληρωμένες διαπολιτισμικές ικανότητες καθώς και μακροχρόνια εμπειρία στη διεθνή επικοινωνία. Από το 2013, η Anja Sloet είναι επιστημονικός συνεργάτης στην εταιρεία Strategic Partnership Sensoric. Έχει υπό την ευθύνη της, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση εκδηλώσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης (π.χ. σειρά σεμιναρίων που προάγουν την εγκάρσιες ικανότητες, ειδικά η μεσολάβηση των γνώσεων οικονομικής βάσης). Στους τομείς των δραστηριοτήτων της, εκτός από το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού περιεχομένου, περιλαμβάνονται επίσης η πρόσληψη των συμμετεχόντων, οι δημόσιες σχέσεις, η αξιολόγηση και ο έλεγχος του προϋπολογισμού.

Please reload

bottom of page